Vad skiljer kreditkort, betalkort och kontokort?

Det kan lätt bli så att man blir en aning förvirrad när det kommer till kreditkort, betalkort och kontokort? Vad är skillnaden? Har jag gjort rätt val? Kan jag ha fler än ett kort? Vilket kort är det mest fördelaktiga för just mig? Vi ska reda ut skillnaderna nu nedan. Det är inte så komplicerat som man kan tro.

Skillnaden ska vi gå igenom mer specifikt senare i texten. Huruvida man gjort rätt val eller inte kan man enkelt ta reda på efter att man läst denna artikel samt testat olika kort. Det är bra att testa lite olika för att se efter vad som är bäst för en själv. Detta kan ändras genom livet då exempelvis ett kreditkort knappast är det första kort man tilldelas som ungdom. Däremot kan det vara ett bra val senare i livet.

Man kan ha flera kort, vilket de flesta också har idag. Ofta har man ett betalkort, kontokort och/eller ett kreditkort så att man kan välja hur man ska betala olika köp. Vad gäller vad för typ av kort som är de mest fördelaktiga för just dig handlar det om att utgå från ekonomisk situation och livsstil.

Vad är kreditkort?

Ett kreditkort är ett kort med kredit där man inte betalar direkt vid köptillfället. Istället är det på det viset att banken, från vilken man har fått kreditkortet, betalar. Man lånar således pengar vid kreditköp som man sedan betalar tillbaka när månadsfakturan kommer.

Man kan själv välja om man vill betala in hela summan, eller om man vill delbetala sina köp. Detta är väldigt praktiskt och det passar alla. Vare sig man vill betala in allt direkt, eller om man väljer den dyrare vägen med delbetalning, så finns det ett bra sätt att kunna betala tillbaka pengarna utan problem.

Väljer man delbetalning så kommer man att få betala ränta, så det är viktigt att komma ihåg. Det blir alltså dyrare att delbetala. I många fall är det dock så att det erbjuds gaska många dagars räntefritt. 60 dagar räntefritt är till exempel inte ovanligt idag.

Ett kreditkort kan man oftast använda överallt i världen, så man kan ta det med sig när man reser och använda det under resan. Dessutom är det så att ett kreditkort ger bonusar, rabatter och andra förmåner som inte går att mäta med de förmåner man kan få med ett betalkort. Även vissa försäkringar ingår i många kreditkort. Bästa kreditkort hittar du här.

Vad är betalkort?

Ett betalkort är som ett kreditkort med den skillnaden att man ska betala tillbaka hela beloppet varje månad du utnyttjar det. Här kan man alltså inte välja att delbetala, utan det kommer

Man kan inte alltid använda pengarna som finns på ett betalkort överallt, utan i många fall är det knutet till en enda butik/butikskedja. Detta gör att det är mindre användbart än ett vanligt kreditkort. Detta gäller även rabatter med mera. Även dessa är knutna till en butik/butikskedja.

Med betalkort får man alltså inte de mer allmänt gällande bonusarna, rabatterna och förmånerna man ofta får med ett kreditkort. Detta vägs dock upp av annat som är positivt. En av de främsta fördelarna med betalkort är att man inte kan överanvända det på sådant som man varken behöver eller egentligen har råd med.

När man vet att man ska betala sin månadsfaktura utan möjlighet till delbetalning går man inte gärna överstyr på det vis som vissa kan göra när möjligheten med delbetalning ges. Detta gör att betalkort är ett bra val om man är svag för shopping.

Vad är kontokort?

Ett kontokort, eller bankkort som det också kallas, är ett ”vanligt” kort där pengarna dras direkt när man betalar. Kortet är kopplat till ditt konto och inte till en banks konto. Detta innebär att du endast kan handla för den summa som finns på kontot. Är det så att det är tomt på kontot så kan man aldrig använda sig av sitt kontokort.

Detta är bra på det viset att man kan ha 100 % koll på sina utgifter samt hur mycket pengar man har att spendera innan nästa lön kommer in på kontot. På detta vis kan man hålla bra ekonomi utan att övertrassera och hamna i en ohållbar ekonomisk situation.

Ett kontokort är det kort man vanligtvis får som första kort när man ung. Man kan använda sig av ett kontokort redan innan man är 18 år, så det är andra kort som kräver att man är 18 år. Du behöver inte heller ha en inkomst för att få ett kontokort.