Kreditkort utan inkomst

Letar du efter kreditkort utan inkomst? För den som helst saknar inkomst kan det vara väldigt svårt att få kreditkort. Grundkraven för att kunna bli beviljad ett kreditkort är oftast att man är minst 20 år, inte har några betalningsanmärkningar och en inkomst på minst 100000 kr. Det går alltså att få kreditkort med låg inkomst, men det blir betydligt svårare om man helt saknar inkomst. Däremot krävs det inte alltid en fast inkomst. Det kan räcka med en inkomst från en projektanställning eller eget företag. Det går även att få kreditkort som pensionär eller sjukpensionär. Det finns även kreditkort för studenter, som går att få fast ens enda inkomst är studiemedel.

Varför är det svårt att få kreditkort utan inkomst?

Att det är så svårt att få kreditkort utan inkomst beror på krediten som ingår i kortet. I och med att det innebär att banken tar en kreditrisk när den beviljar kreditkort, dvs att du inte kommer betala tillbaka det du lånar på kortet, så vill banken minimera risken att du inte kommer betala tillbaka. Om man saknar fast inkomst ökar risken. Detta är anledningen till att det kan vara så svårt att få kreditkort utan inkomst.